Vita Gazette

Le notizie dall’Italia.

İtalya’nın barış planı masalarda

Vita gazette – İtalya’nın  Birleşmiş Milletler’e sunduğu Ukrayna’daki savaşa ilişkin dört aşamalı bir plan taraflar arasında incelemeye alındı.  Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, İtalya tarafından önerilen planı aldığını ve incelendiğini bildirdi. Ukraynalı yetkililer de teklifleri incelediklerini teyit ettiler.

Dışişleri bakanı Luigi Di Maio’nun BM genel sekreteri Antonio Guterres’e sunduğu barış planı Rusya ve Ukrayna tarafından inceleniyor. Plan şu dört aşamayı içeriyor.

Planda öncelikle ateşkesin sağlanması gerekitği belirtiliyor. Bunun için denetim mekanizmalarınun oluşturulması ve cephe hattının askerden arındırılması gerektiğinin altı çiziliyor.

Ardından Ukrayna’nın gelecekteki uluslararası statüsüne ilişkin çok taraflı müzakereler. Ve özellikle Kiev’deki olası tarafsızlık koşulunun (ancak AB üyeliği ile uyumlu) bir barış konferansında tartışılması öneriliyor.

Üçüncü nokta, yine uluslararası arabuluculuğun ardından, Kırım ve Donbass’ın merkezde olduğu Rusya ile Ukrayna arasında toprak meselelerine ilişkin ikili anlaşmanın tanımıyla ilgili. Bu aşamada da  birçok değişkenin devreye girmesi gerekiyor: sınırlar, egemenlik, toprak kontrolü, bu alanların yasal ve anayasal hükümleri, kendi kendini yönetmeye ilişkin siyasi önlemler. Ve dilsel ve kültürel haklar, insanların, malların, sermayenin ve hizmetlerin serbest dolaşımı, tarihi mirasın korunması ve belirli süreli revizyon hükümleri dahil edilerek…

Son ve dördüncü aşamada ise AGİT ve Avrupa Birliği Komşuluk Politikası bağlamında, Avrupa’da barış ve güvenlik konusunda yeni bir çok taraflı anlaşma öneriliyor. Bunun da Avrupa Birliği ile Moskova arasındaki ilişkiden başlayarak uluslararası dengelerin yeniden düzenlenmesine yönelik olması gerektiği belirtiliyor.

Planın yönetimi BM, AB ve bazı kilit ülkelerle birlikte bir gruba emanet edilmeli

Bu diplomatik taahhüdü yönetmek için Uluslararası Kolaylaştırma Grubu GIF olacaktır. İtalya, ülkelerin ve uluslararası örgütlerin, özellikle BM ve AB’nin bunun bir parçası olmasını önermektedir.

error: Content is protected !!