Vita Gazette

Le notizie dall’Italia.

Benim de hakkım var!

Adım, insan değil, hayvan… Ama bir kerecik düşünün. Benim de canım var. Ben de canlıyım… Benim de hakkım var. Ben de canlıyım…

Siz insanoğlu, bir başka canlı hayvan türüsünüz. Ama bizden farklı yaratıcı zekanız nedeniyle, dünyadaki tüm canlı türlerine hükmeden tek tür olma özelliğinizi koruyorsunuz. Dünyadaki her şeye, bitki örtüsüne, doğal yaşam alanlarına, denizlere ve gökyüzüne hakimsiniz. Yüzyıllardır egemenliğinizi tek başınıza sürdürüyorsunuz. Yaratıcı zekanız da var. Ama bir çok canlı türünün yok olmasına neden oldunuz. Doğayı, iklimin değiştirdiniz. Unuttuğunuz bir şey var: Hepimiz aynı gemide bu dünyada yol alıyoruz. Az da olsa bir şeyler yapmak için hala zamanınız var. Buna sizin yüzünüzden yaşam alanlarını kaybeden hayvanların haklarına sahip çıkarak başlayabilirsiniz.  

İşte Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi…

Madde 1.

Aynı insanlar gibi, bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı var olma hakkına sahiptirler.

Madde 2

Aynı insanlar gibi bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bir hayvan türü olan insan, öbür hayvanları yok edemez. Bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez. Bütün hayvanların insanca gözetilme, bakılma, ve korunma hakları vardır.

Madde 3

Hiçbir hayvana kötü davranılamaz, acımasız ve zalimce eylem yapılamaz. Bir hayvanın öldürülmesi zorunlu olursa, bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır.

Madde 4

Yabani türden olan bütün hayvanlar, kendi özel doğal çevrelerinde karada, havada ve suda yaşama ve üretme hakkına sahiptir. Eğitim amaçlı olsa bile özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır.

Madde 5

Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bir türden olan bütün hayvanlar uyumlu bir biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir.

Madde 6

İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. Bir hayvanı terk etmek acımasız ve aşağılık bir davranıştır.

Madde 7

Bütün çalışan hayvanlar iş süresi ve yoğunluğunun sınırlandırılması ve güçlerini artırıcı bir beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir.

Madde 8

Hayvanlara fiziki ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi, bilimsel, ticari ve başkaca biçimlerdeki her türlü deneyler için de durum böyledir.

Madde 9

Hayvan beslenmek için yetiştirilmişse de bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de acı çektirmeden ve korkutmadan olmalıdır.

Madde 10

Hayvanlardan insanların eğlencesi olsun diye yararlanılamaz, hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır.

Madde 11

Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi yaşama karşı suçtur.

   

Madde 12

Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir soykırım, yani bir suçtur.

Madde 13

Hayvan ölümüne de saygı göstermek gerekir. Hayvanın öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonda yasaklanmalıdır.

Madde 14

Hayvanları koruma ve savunma kuralları, hükümet düzeyinde temsil olunmalıdır. Hayvan hakları da insan hakları gibi yasayla korunmalıdır.

                                                                                                                                                 Roma

error: Content is protected !!